Hướng dẫn đăng ký LPBank Run4Change

Hướng dẫn tham gia giải chạy trực tuyến LPBank Run4Change

Chào bạn, rất dễ dàng để đăng ký tham gia Giải. Bạn hãy thực hiện đủ 5 bước sau đây. Chúng tôi cũng gửi kèm link minh hoạ mô tả các bước thực hiện đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, bạn đừng quên chia sẻ lên các nền tảng xã hội BIB của bạn nhé! Việc chia sẻ BIB chính là việc lan toả giá trị tốt đẹp về thể thao mang lại đó là sức khoẻ và những đóng góp cho cộng đồng.

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://race.lpbank.com.vn

Bước 2: Đăng ký giải trên https://race.lpbank.com.vn

Bước 3: Tải app Strava (miễn phí) về điện thoại thông minh

Bước 4: Kết nối tài khoản Strava

Bước 5: Chạy và lưu kết quả trên app Strava

Link hướng dẫn tham gia Giải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1iRaz6NqDMUS3WfzbyZB7gw0toGLB3eI4/view?usp=sharing

Hãy tham gia cùng chúng tôi!